Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi:

Phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu

Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM-TG-05-2012

– Vùng biển:     TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng:     Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

– Tên phao:      “BN1”, “BN2”.

Căn cứ Báo cáo số 65/MSC-ES, ngày 11/02/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu hàng hải “BN1”, “BN2” tại khu vực phao “65” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu và Báo cáo tọa độ của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam, ngày 11/02/2012,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ đã hoàn thành thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu số “65” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu với những đặc tính nhận biết sau:

Toïa ñoä ñòa lyù

TT

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ( l)

Vĩ độ (j)

“BN1”

106°45’32”9 E

10°41’47”5 N

106°45’39”4 E

10°41’43”8 N

“BN2”

106°45’25”4 E

10°41’55”1 N

106°45’31”9 E

10°41’51”4 N

Tác dụng: Là 02 phao báo hiệu chuyên dùng khống chế tàu Biển Nam 17 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu số “65” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

– Phao đường kính 2,0 mét.

– Hình dạng:              Hình tháp lưới.

– Màu sắc:                  Toàn thân sơn màu vàng.

– Dấu hiệu đỉnh:       Một chữ X màu vàng.

– Số hiệu:                   Kẻ chữ  “BN1” và “BN2” màu đỏ.

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Sài Gòn – Vũng Tàu qua khu vực phao báo hiệu có tọa độ trên, chú ý đi cách xa báo hiệu, thận trọng tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Ba Kiềm

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Nhà Máy Sửa Chữa và Đóng Tàu Sài Gòn

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp