Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” phục vụ thi công trục vớt tàu Heung A Dragon, vùng nước hàng hải Cảng biển Vũng Tàu.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” phục vụ thi công trục vớt tàu Heung A Dragon, vùng nước hàng hải Cảng biển Vũng Tàu.

 

VTU – 39 – 2013

– Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Vị trí:                          Khu vực phao số “2” luồng Vũng Tàu – Thị Vải cách biên luồng  trái khoảng 1km.

– Tên phao:      “H1”, “H2”.

Căn cứ Báo cáo số 721/CTBĐATHHĐNB, ngày 24/11/2013 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu hàng hải “H1”, “H2” tại khu vực thi công trục vớt tàu Heung A Dragon; Báo cáo tọa độ phao số 1066/BCP-XNKSHHMN, ngày 24/11/2013 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” tại khu vực thi công trục vớt tàu Heung A Dragon, đã được thiết lập với những đặc tính kỹ như sau:

– Toïa ñoä ñòa lyù

Tên phao

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độä l

Vĩ độä j

Kinh độä l

Vĩ độä j

“H1”

107°02’57”7 E

10°18’48”8 N

107°03’04”1 E

10°18’45”1 N

“H2”

107°03’12”8 E

10°18’25”4 N

107°03’19”2 E

10°18’21”7 N

+ Tác dụng: Là 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công trục vớt tàu Heung A Dragon.

+ Phao đường kính 2,0 mét.

+ Hình dạng:             Cần phao hình tháp lưới.

+ Màu sắc:                Toàn thân màu vàng.

+ Dấu hiệu đỉnh:      Một chữ “X” màu vàng.

+ Số hiệu:                  Kẻ chữ  “H1”, “H2”, màu đỏ.

+ Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải qua khu vực thi công trục vớt tàu Heung A Dragon chú ý phao báo hiệu có đặc điểm như trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Hoạt động giàn khoan PVD III tại lô 05.1a

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Nước- tỉnh Bình Định

Về việc thiết lập 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “KĐN-01”, “KĐN-02”, “KĐN-03”, “KĐN-04” cho đường ống dẫn khí vượt sông qua luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “XM” tại khu vực Cảng nhà máy xi măng Nhơn Trạch trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu