Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “K1”, “K2” phục vụ thi công nạo vét Cảng SP-PSA luồng Vũng Tàu – Thị Vải

 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “K1”, “K2” phục vụ thi công nạo vét Cảng SP-PSA

luồng Vũng Tàu – Thị Vải

 

VTU – 19 – 2013

– Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tên luồng:     Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

– Tên phao:      “K1”, “K2”.

Căn cứ Báo cáo số 203/CV ngày 02/7/2013 của Công ty TNHH Trục vớt Song Thương về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2” tại khu vực nạo vét cảng SP-PSA, luồng Vũng Tàu – Thị Vải; Báo cáo tọa độ của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam, ngày 04/7/2013,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1”, “K2” tại khu vực nạo vét cảng SP-PSA, luồng Vũng Tàu – Thị Vải đã được thiết lập với những đặc tính nhận biết sau:

– Toïa ñoä ñòa lyù:

Tên phao

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độä (l)

Vĩ độä (j)

Kinh độä (l)

Vĩ độä (j)

“K1”

107°00’58”5 E

10°34’02”6 N

107°00’58”5 E

10°33’58”9 N

“K2”

107°01’11”7 E

10°34’21”8 N

107°01’11”7 E

10°34’18”1 N

+ Tác dụng: Là 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công nạo vét cảng SP-PSA.

+ Phao đường kính 2,0 mét.

+ Hình dạng:                Cần phao hình tháp lưới.

+ Màu sắc:                   Toàn thân màu vàng.

+ Dấu hiệu đỉnh:         Một chữ “X” màu vàng.

+ Số hiệu:                     Kẻ chữ  “K1”, “K2”, màu đỏ.

+ Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp đơn, chu kỳ 5 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải qua khu vực thi công nạo vét  Cảng SP-PSA chú ý phao báo hiệu có đặc điểm như trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc khảo sát rà tìm chướng ngại vật khu vực xác tàu chìm tại đoạn luồng chung ra/vào cảng trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – Trà Vinh.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Đồng Tranh, tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia và tuyến luồng Tắt Cua

Độ sâu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 50.000 DWT, vũng quay tàu và khu nước tiếp giáp luồng hàng hải Đầm Môn – cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (giai đoạn mở đầu)

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2” thuộc công trình xây dựng bến tàu Trần Đề – Sóc Trăng