Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng khống chế khu vực thi công xử lý sự cố kỹ thuật tuyến cáp ngầm 110Kv tại Hà Tiên – Phú Quốc

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng khống chế khu vực thi công xử lý sự cố kỹ thuật tuyến cáp ngầm 110Kv
tại Hà Tiên – Phú Quốc 

 

KGG – 03 – 2014

– Vùng biển:  Tỉnh Kiên Giang.

– Tên phao:  “HN1”, “HN2”, “HN3”, “HN4”.

Căn cứ Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu hàng hải “HN1”, “HN2”, “HN3”, “HN4” ngày 23/11/2013 và Báo cáo tọa độ của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam, ngày 23/11/2013,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ đã hoàn thành thiết lập 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HN1”, “HN2”, “HN3”, “HN4” khống chế khu vực thi công với những đặc tính nhận biết như sau:

Toïa ñoä ñòa lyù:

TT

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độä (j)

Kinh độä (l)

Vĩ độä (j)

Kinh độä (l)

“HN1”

10011’15.7” N

104004’55.1” E

10011’12.1” N

104005’01.6” E

 

“HN2”

10012’12.9” N

104005’26.0” E

10012’09.3” N

104005’32.5” E

 

“HN3”

10010’24.8” N

104006’18.8” E

10010’21.2” N

104006’24.3” E

 

“HN4”

10011’22.5” N

104006’50.4” E

10011’18.9” N

104006’56.9” E

 

Tác dụng: báo hiệu vùng công trình đang thi công.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

– Hình dạng:                   Hình tháp lưới.

– Màu sắc:            Toàn thân sơn màu vàng.

– Dấu hiệu đỉnh:   Một chữ X màu vàng.

– Số hiệu:              Kẻ chữ  “HN1”, “HN2”, “HN3”, “HN4” màu đỏ.

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào vùng nước tỉnh Kiên Giang qua khu vực phao báo hiệu có tọa độ trên, chú ý đi cách xa báo hiệu, thận trọng tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước Cầu cảng số 2 (cầu cảng K2-5000 DWT) và cầu cảng số 3 (Cầu K1+K3-5000 DWT) – Bến cảng Đồng Nai

Về việc thiết lập mới báo hiệu khống chế tuyến cáp điện ngầm 110kV vượt biển Hà Tiên – Phú Quốc

Về việc thay đổi đặc tính của các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Bảy Cạnh