Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – TG – 09 – 2012

– Vùng biển:     tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tên luồng:     Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

– Tên phao:      “L1”, “L2”.

Căn cứ Báo cáo số 93/MSC-ES, ngày 28/02/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu hàng hải “L1”, “L2” luồng Vũng Tàu – Thị Vải và Báo cáo tọa độ của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam, ngày 28/02/2012,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ đã hoàn thành thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link luồng Vũng Tàu – Thị Vải với những đặc tính nhận biết như sau:

Toïa ñoä ñòa lyù:

TT

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

“L1”

106°59’55”1 E

10°29’34”4 N

107°00’01”6 E

10°29’30”7 N

“L2”

106°59’56”1 E

10°30’06”4 N

107°00’02”6 E

10°30’02”7 N

 

Tác dụng: Là 02 phao báo hiệu chuyên dùng khống chế khu vực thi công công trình cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

– Phao đường kính 2,0 mét.

– Hình dạng:              Hình tháp lưới.

– Màu sắc:                  Toàn thân sơn màu vàng.

– Dấu hiệu đỉnh:       Một chữ X màu vàng.

– Số hiệu:                   Kẻ chữ  “L1” và “L2” màu đỏ.

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Vũng Tàu – Thị Vải qua khu vực phao báo hiệu có tọa độ trên, chú ý đi cách xa báo hiệu, thận trọng tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc kéo đường ống dầu từ cảng Vietsovpetro ra đến mỏ Bạch Hổ

Thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Tân Cảng – Hiệp Phước.

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đoạn từ cặp phao số “6”,“7” đến cặp phao số “8”, “9” sau tai nạn tàu HEUNG A DRAGON bị chìm.

Về việc thanh thải đầu kéo LA 05319 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “65”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đoạn từ phao số “0” đến cặp phao số “6”,“7” sau tai nạn tàu HEUNG A DRAGON bị chìm.