Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công xây lắp cáp quang qua sông Soài Rạp dọc đường ống cấp nước

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công xây lắp cáp quang qua sông Soài Rạp dọc đường ống cấp nước

HCM – 10 – 2013

– Vùng biển:  Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tên luồng:  Luồng Soài Rạp – Hiệp Phước.

– Tên phao:  “L1”, “L2”.

Căn cứ Báo cáo số 221/MSC-ES, ngày 03/5/2013 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu hàng hải “L1”, “L2” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước và Báo cáo tọa độ của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam, ngày 03/5/2013,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ đã hoàn thành thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công xây lắp cáp quang qua sông Soài Rạp dọc đường ống cấp nước với những đặc tính nhận biết như sau:

Toïa ñoä ñòa lyù:

TT

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

“L1”

106°44’05”6 E

10°39’56”8 N

106°44’12”1 E

10°39’53”1 N

 

“L2”

106°44’18”6 E

10°39’43”8 N

106°44’25”1 E

10°39’40”1 N

 

Tác dụng: báo hiệu vùng công trình đang thi công.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

– Phao đường kính 2,0 mét.

– Hình dạng:                   Hình tháp lưới.

– Màu sắc:            Toàn thân sơn màu vàng.

– Dấu hiệu đỉnh:   Một chữ X màu vàng.

– Số hiệu:              Kẻ chữ  “L1” và “L2” màu đỏ.

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Soài Rạp – Hiệp Phước qua khu vực phao báo hiệu có tọa độ trên, chú ý đi cách xa báo hiệu, thận trọng tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về khu vực biển bị hạn chế: Diễn tập bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải Quân

Độ sâu luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh

Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii

Về việc thi công Gói thầu 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu