Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4” phục vụ thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4” phục vụ thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

 HCM – TG -30 – 2015

– Vùng biển:       Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tên luồng:        Luồng hàng hải Soài Rạp.

– Tên báo hiệu:    “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4”.

Căn cứ Văn bản số 184/2015/CV ngày 08/7/2015 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai về việc đề nghị thông báo hàng hải thiết lập mới báo hiệu nổi, phao báo hiệu chuyên dùng “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4” phục vụ thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập 04 phao báo hiệu chuyên dùng “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4” phục vụ thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp với những đặc tính nhận biết như sau:

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“SR1” 10°16’18,0” N 106°58’11,1” E 10°16’14,3” N 106°58’17,6” E
“SR2” 10°15’40,8” N 106°58’07,2” E 10°15’37,1” N 106°58’13,7” E
“SR3” 10°16’19,5” N 106°57’06,7” E 10°16’15,8” N 106°57’13,2” E
“SR4” 10°16’49,9” N 106°57’10,6” E 10°16’46,2” N 106°57’17,1” E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  • Đặc tính nhận biết ban ngày:

– Đường kính:                   2,0m;

– Hình dạng:            Hình tháp;

– Màu sắc:               Toàn thân sơn màu vàng;

– Dấu hiệu đỉnh:      Một chữ “X” màu vàng;

– Số hiệu:                Kẻ chữ  “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4”, màu đỏ;

  • Đặc tính nhận biết ban đêm:

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12,0 giây;

  • Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Soài Rạp qua khu vực thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm như trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cầu cảng 80.000 DWT – Cảng PTSC Phú Mỹ của Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “Q1” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Kéo giàn khoan KS Java Star 2 từ vùng neo H19-Vũng Tàu đến Lô 01&02 để sửa giếng RBB-5P

Về việc thay đổi thông tin kéo giàn khoan Parameswara đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

Về độ sâu vùng nước trước cảng dăm gỗ mảnh 40.000DWT – Đồng Nai