Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” phục vụ thi công Cảng Baria Serece – luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” phục vụ thi công Cảng Baria Serece – luồng Vũng Tàu – Thị Vải

 

VTU – 02 – 2014

– Vùng biển:  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tên luồng:  Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

– Tên phao:  “T1”, “T2”.

Căn cứ Đề nghị ra thông báo hàng hải của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông lâm sản và phân bón Bà Rịa ngày 08/01/2014 kèm theo phương án bảo đảm an toàn hàng hải dự án nạo vét khu thủy diện trước cảng Baria Serece đã được phê duyệt tại Quyết định số 1230/QĐ-CVHHVT ngày 25/12/2013 của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” tại khu vực thi công cảng Baria Serece, luồng Vũng Tàu – Thị Vải đã được thiết lập với những đặc tính nhận biết sau:

– Toïa ñoä ñòa lyù

Tên phao

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS- 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“T1”

10°35’28.7” N

107°01’32.1” E

10°35’25.0” N

107°01’38.6” E

“T2”

10°35’04.3” N

107°01’36.5” E

10°35’00.6” N

107°01’43.0” E

+ Tác dụng: Là 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công cảng Baria Serece.

+ Hình dạng:                    Cần phao hình tháp lưới.

+ Màu sắc:             Toàn thân màu vàng.

+ Dấu hiệu đỉnh:    Một chữ “X” màu vàng.

+ Số hiệu:               Kẻ chữ  “T1”, “T2”, màu đỏ.

+ Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải qua khu vực thi công Cảng Baria Serece chú ý phao báo hiệu có đặc điểm như trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động 02 phao “S1”, “S2” báo hiệu vùng nước thi công bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

Về việc việc thi công tuyến cáp biển AAE-1 đoạn S1H.1; S1H.2

Kéo giàn khoan Trident 16 từ giếng khoan 01&02/10-KNV-4XP lô 01&02/10 về cảng Vũng Tàu.

Thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao số “0” đến phao số “21”