Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải

TVH – TG – 06 – 2015

Vùng biển: tỉnh Trà Vinh

Tên báo hiệu: “2”, “4”, “ĐN”

Căn cứ văn bản số 302/CTBĐATHHTNB-KHVT ngày 15/07/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam bộ về việc hoàn thành thiết lập 03 phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công gói thầu số 12 trên đoạn luồng chung;

Căn cứ báo cáo tọa độ phao số 681/BCP-XNKSHHMN ngày 16/7/2015 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải với những đặc tính nhận biết như sau:

  1. Thiết lập 02 phao báo hiệu phía trái luồng:

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“2” 09033’05,7” N 106032’19,8” E 09033’02,0” N 106032’26,2” E
“4” 09033’28,4” N 106031’54,0” E 09033’24,7” N 106032’00,4” E

- Loại phao thùng đường kính 2,0m.

- Hình dạng: tháp lưới.

- Màu sắc: toàn thân màu đỏ.

- Dấu hiệu đỉnh: một hình trụ màu đỏ.

- Số hiệu: kẻ chữ “2”, “4”, màu trắng.

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây.

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu.

  1. Thiết lập 01 phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập:

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“ĐN” 09032’55,1” N 106032’34,7” E 09032’51,4” N 106032’41,2” E

- Loại phao ống đường kính 2,0m.

- Hình dạng: tháp lưới.

- Màu sắc: màu đen với một dải màu đỏ nằm ngang.

- Dấu hiệu đỉnh: hai hình cầu màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng.

- Số hiệu: kẻ chữ “ĐN”, màu trắng.

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 5,0 giây.

- Tác dụng: Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên đoạn luồng chung, chú ý các phao có đặc điểm nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Sài Gòn Shipyard

Về việc việc thiết lập mới 15 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “QS1”, “QS2”, “QS3”, “QS4”, “QS5”, “QS6”, “QS7”, “QS8”, “QS9”, “QS10”, “QS11”, “QS12”, “QS13”, “QS14”, “QS21” và 02 cột tiêu “T1”; “T2” báo hiệu vùng nước cấm Căn cứ quân sự Cam Ranh

Về việc sà lan SG 7190 và sà lan SG 7191 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh