Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi phao báo hiệu số “58” phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2” phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi phao báo hiệu số “58” phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2” phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

HCM – 11 – 2014

– Vùng biển:  Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tên luồng:  Luồng Soài Rạp – Hiệp Phước.

– Tên phao:  “58”, “V1”, “V2”,.

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ và Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam về công tác thiết lập mới báo hiệu hàng hải luồng Soài Rạp phục vụ thi công nạo vét giai đoạn 2,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: phao báo hiệu hàng hải số“58”, “V1”, “V2” được thiết lập mới với các đặc tính như sau:

  1. Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”, “V2”:

Tọa độ địa lý:

Số hiệu

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độä l

Vĩ độä j

Kinh độä l

Vĩ độä j

V1

106°46’20”5 E

10°36’40”8 N

106°46’27”0 E

10°36’37”1 N

 

V2

106°46’50”7 E

10°35’39”0 N

106°46’57”2 E

10°35’35”3 N

 

Tác dụng: báo hiệu vùng công trình đang thi công.

ĐẶC TÍNH NHẬN BIẾT:

– Phao đường kính 2,0 mét.

– Hình dạng:                   Hình tháp lưới;

– Màu sắc:            Toàn thân sơn màu vàng;

– Dấu hiệu đỉnh:   Một chữ X màu vàng;

– Số hiệu:              Kẻ chữ  “V1” và “V2” màu đỏ;

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12 giây.

 

  1. Phao báo hiệu hàng hải phía bên trái luồng “58”:

Tọa độ địa lý:

Số hiệu

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độä l

Vĩ độä j

Kinh độä l

Vĩ độä j

58

106°46’35”2 E

10°36’16”7 N

106°46’41”7 E

10°36’13”0 N

 

Tác dụng: Phao báo hiệu hàng phía trái luồng.

ĐẶC TÍNH NHẬN BIẾT:

– Phao đường kính 2,0 mét.

– Hình dạng:                   Hình tháp lưới;

– Màu sắc:            Toàn thân sơn màu đỏ;

– Dấu hiệu đỉnh:   Một hình trụ màu đỏ;

– Số hiệu:             Kẻ chữ  “58” màu trắng;

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3.0 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Soài Rạp qua khu vực phao báo hiệu có tọa độ trên chú ý đi cách xa báo hiệu, thận trọng tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên

Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “46” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải tuyến luồng hàng hải vào cảng Căn cứ Vùng 2 Hải quân

Về độ sâu khu nước bến sà lan tại nhà máy đóng tàu Ba Son mới Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu