Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “BP”, “SG1”, “SG2”, “SR1”, “SR2” phục vụ thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 205/TBHH-TCTBĐATHHMN

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “BP”, “SG1”, “SG2”, “SR1”, “SR2” phục vụ thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021

HCM – TG – 49 – 2022

 • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “BP”, “SG1”, “SG2”, “SR1”, “SR2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 279/ĐĐN-LDSMTVSTTH ngày 18/9/2022 của Liên Danh Sao Mai – Tường Vy – Song Thương – Thái Hưng về việc thông báo hàng hải thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải phục vụ cảnh giới khu vực thi công côn trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “BP”, “SG1”, “SG2”, “SR1”, “SR2” phục vụ thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021 với các đặc tính như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp;

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
“BP” 10˚25’32,13″N 106˚46’19,40″E 10˚25’28,47″N 106˚46’25,83″E
“SG1” 10˚44’46,15″N 106˚45’35,45″E 10˚44’42,48″N 106˚45’41,88″E
“SG2” 10˚45’45,36″N 106˚43’02,01″E 10˚45’41,69″N 106˚43’08,44″E
“SR1” 10˚40’03,78″N 106˚46’01,33″E 10˚40’00,11″N 106˚46’07,76″E
“SR2” 10˚38’34,91″N 106˚46’10,32″E 10˚38’31,24″N 106˚46’16,75″E

- Tác dụng: Báo hiệu hàng hải phục vụ cảnh giới khu vực thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021;

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Loại phao: Đường kính 2,0 m;
 • Màu sắc: Màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: “BP”, “SG1”, “SG2”, “SR1”, “SR2”, màu đỏ;
 • Chiều cao toàn bộ: 4,7 m tính đến mực nước.
 1. Đặc tính ánh sáng ban đêm
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây.
 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 3,9 m tính đến mực nước;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, giữ khoảng cách an toàn, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.HCM;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV I;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc thi công dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 1260 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật của khu nước, vũng quay và luồng Dự án Khu Bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 – Cảng biển Tổng hợp Cà Ná tại thôn Thương Diêm, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Quy Nhơn năm 2013

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Quy Nhơn.