Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập tại vị trí đèn Bồ Đề cũ bị sập đổ trước đây

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập tại vị trí đèn Bồ Đề cũ bị sập đổ trước đây

CMU – 01 – 2015

– Vùng biển: tỉnh Cà Mau.

– Tên luồng: Luồng hàng hải Năm Căn.

– Tên phao: “BĐ1”.

Căn cứ văn bản số 173/CTBĐATHHTNB-KT ngày 31/3/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thiết lập phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập tại vị trí đèn Bồ Đề cũ bị sập đổ trước đây; Báo cáo toạ độ số 323/BCP-XNKSHHMN, ngày 01/4/2015 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ đã hoàn thành công tác thiết lập mới 01 phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập tại vị trí đèn Bồ Đề cũ bị sập đổ trước đây với đặc tính như sau:

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

BĐ1

8°45’27”8N

105°13’14”5E

8°45’24”1N

105°13’20”9E

– Tác dụng: Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập khống chế vị trí đèn biển Bồ Đề cũ bị sập đổ trước đây.

a) Đặc tính nhận biết vào ban ngày:

– Hình dạng: Hình tháp lưới;
– Màu sắc: Màu đen với một dải màu đỏ nằm ngang;
– Dấu hiệu đỉnh: Hai hình cầu màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng;
– Số hiệu: “BĐ1” và có màu trắng.

b) Đặc tính ánh sáng vào ban đêm:

– Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2 chu kỳ 5,0 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Tàu thuyền hành hải trên khu vực Cà Mau đi qua khu vực phao báo hiệu có tọa độ nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, đi cách xa báo hiệu ít nhất 60m để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến Sà lan 300-500T tại cảng PTSC Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1, cầu cảng số 2, cầu cảng số 4 của Cảng Tân Cảng – Cát Lái

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng cá Bến Đầm

TBHH Về khu vực chuyên dùng: Thông báo chấm dứt hoạt động của Giàn khoan TOPAZ DRILLER, lô 16-2

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu của Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Vũng Tàu