Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật tại khu vực tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 112/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 3 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật tại khu vực

tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển Bình Thuận

BTN – 07 – 2019.

Vùng biển:        Tỉnh Bình Thuận

Tên báo hiệu hàng hải: Phao báo hiệu chướng ngại vật “AP”

Căn cứ báo cáo số 554/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 30/5/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ và báo cáo số 756/BCP-XNKSHHMN ngày 30/5/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật tại khu vực tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận, với các đặc tính như sau:

 • Vị trí thiết lập: Vùng biển tỉnh Bình Thuận.
 • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“AP” 10029’36,0”N 107049’31,6”E 10029’32,3”N 107049’38,0”E
 • Tác dụng: Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp lưới;
 • Màu sắc: Màu đen với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa;
 • Dấu hiệu đỉnh: Hai hình cầu màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng;
 • Số hiệu: Kẻ chữ “AP” màu trắng.
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 5,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên vùng biển tỉnh Bình Thuận, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới , tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cầu cảng SITV

Về việc chấm dứt hoạt động của phao BHHH “B2” và bổ sung đặc tính phao BHHH “TH1” thi công cảng Baria Serece

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7140 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Nai

Độ sâu luồng Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn.