Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” giới hạn khu vực thi công công trình Nhà máy điện gió Cà Mau 1B

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 82/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 6 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” giới hạn khu vực thi công công trình Nhà máy điện gió Cà Mau 1B

CMU – TG – 02 – 2022

 • Vùng biển: Tỉnh Cà Mau

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 105/ĐĐN-TBHH nhận ngày 05/4/2022 của Công ty Cổ phần Năng lượng Cà Mau 1B về việc thông báo hàng hải thiết lập báo hiệu hàng hải giới hạn khu vực thi công công trình Nhà máy điện gió Cà Mau 1B và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” giới hạn khu vực thi công công trình Nhà máy điện gió Cà Mau 1B với các đặc tính như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Vùng biển tỉnh Cà Mau.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
“B1” 08˚52’28,75″N 105˚22’54,29″E 08˚52’25,10″N 105˚23’00,69″E
“B2” 08˚50’53,67″N 105˚22’07,20″E 08˚50’50,02″N 105˚22’13,60″E

- Tác dụng: Báo hiệu vùng nước có công trình đang thi công Nhà máy điện gió Cà Mau 1B;

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Loại phao: Đường kính 2,0 m;
 • Màu sắc: Màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: “B1”, “B2”, màu đỏ;
 • Chiều cao toàn bộ: 4,7 m tính đến mực nước.
 1. Đặc tính ánh sáng ban đêm
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18,0 giây;
 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 3,9 m tính đến mực nước;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành trình trên vùng biển tỉnh Cà Mau chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, bảo đảm khoảng cách an toàn, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Năng lượng Cà Mau 1B ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV V;

– Công ty TNHH MTV TT điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước Ụ tàu SSIC

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Phan Thiết – Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, phục vụ thi công công trình Nhà máy điện gió Công Lý, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1

Về việc kéo giàn khoan NAGA 2 ra khỏi vị trí khoan tại Lô 16-1 mỏ Tê Giác Trắng