Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “ĐT1”, “ĐT2” phục vụ thi công công trình Nhà máy điện gió Đông Thành 1, tỉnh Trà Vinh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  169/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “ĐT1”, “ĐT2” phục vụ thi công công trình Nhà máy điện gió Đông Thành 1, tỉnh Trà Vinh

TVH – TG – 22- 2022

 • Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “ĐT1”, “ĐT2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 36/2022/CV-ĐT1 nhận ngày 28/7/2022 của Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 về việc thông báo hàng hải thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “ĐT1”, “ĐT2” phục vụ thi công công trình Nhà máy điện gió Đông Thành 1, tỉnh Trà Vinh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “ĐT1”, “ĐT2” phục vụ thi công công trình Nhà máy điện gió Đông Thành 1, tỉnh Trà Vinh với các đặc tính như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Khu vực ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
“ĐT1” 09˚31’25,88″N 106˚30’5,87″E 09˚31’22,21″N 106˚30’12,28″E
“ĐT2” 09˚32’16,27″N 106˚32’2,32″E 09˚32’12,60″N 106˚32’08,73″E

- Tác dụng: Báo hiệu vùng nước có công trình đang thi công Nhà máy điện gió Đông Thành 1, tỉnh Trà Vinh;

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Loại phao: Đường kính 2,0 m;
 • Màu sắc: Màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: “ĐT1”, “ĐT2”, màu đỏ;
 • Chiều cao toàn bộ: 4,7 m tính đến mực nước.
 1. Đặc tính ánh sáng ban đêm
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18,0 giây;
 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 3,9 m tính đến mực nước;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành trình trên vùng biển tỉnh Trà Vinh chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, bảo đảm khoảng cách an toàn, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV V;

– Cty TNHH MTV TT điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu chuyên dùng “K1”, “K2” phục vụ thi công cảng xăng dầu K662 Ba Ngòi, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng SCT – GAS

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn