Thứ ba, 28/06/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “GT5”, “GT6” giới hạn vũng quay tàu và khu nước kết nối từ cầu cảng sà lan thuộc Bến cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link ra luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 134/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “GT5”, “GT6” giới hạn vũng quay tàu và khu nước kết nối từ cầu cảng sà lan thuộc Bến cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link ra luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – TG – 32 – 2022

 • Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “GT5”, “GT6”

Căn cứ Đơn đề nghị số 02/ĐĐN-2022 ngày 10/6/2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link về việc thông báo hàng hải thiết lập mới 02 phao Báo hiệu hàng hải chuyên dùng giới hạn vũng quay tàu và khu nước kết nối từ cầu cảng sà lan thuộc Bến cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link ra luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “GT5”, “GT6” giới hạn vũng quay tàu và khu nước kết nối từ cầu cảng sà lan thuộc Bến cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link ra luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải với các đặc tính như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
“GT5” 10°29’37,5”N 106°59’59,4”E 10°29’33,8”N 107°00’05,8”E
“GT6” 10°29’37,5”N 106°59’57,2”E 10°29’33,8”N 107°00’03,6”E

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn vũng quay tàu và khu nước kết nối từ Bến Sà Lan ra luồng;

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Loại phao: Đường kính 2,0 m;
 • Màu sắc: Màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: “GT5”, “GT6”, màu đỏ;
 • Chiều cao toàn bộ: 4,3 m tính đến mực nước;
 1. Đặc tính ánh sáng ban đêm
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây.
 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 2,9 m tính đến mực nước;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, bảo đảm khoảng cách an toàn, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link ([1]).

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Xí ngiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

Về việc thi công nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về việc Thiết lập mới phao neo R1, R2 tại khu nước trước trạm nghiền Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4” phục vụ thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công Dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2