Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4” tại khu vực luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ Mũi Đèn Đỏ đến Rạch Ông Nhiêu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

1Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng

“HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4” tại khu vực luồng hàng hải Đồng Nai,

đoạn từ Mũi Đèn Đỏ đến Rạch Ông Nhiêu

HCM – TG – 04 – 2016

- Vùng biển:       Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng:        Luồng hàng hải Đồng Nai

- Tên báo hiệu:    “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 927/2016/CV-HM ngày 14/01/2016 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ XNK Hoàng Minh về việc thông báo hàng hải thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4”, phục vụ thi công Dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ Mũi Đèn Đỏ đến Rạch Ông Nhiêu theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4”, phục vụ thi công Dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ Mũi Đèn Đỏ đến Rạch Ông Nhiêu theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí: Tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ Mũi Đèn Đỏ đến Rạch Ông Nhiêu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“HM1” 10044’16,9” N 106045’46,4” E 10044’13,2” N 106045’52,9” E
“HM2” 10045’12,1” N 106047’10,6” E 10045’08,4” N 106047’17,1” E
“HM3” 10046’14,6” N 106048’19,5” E 10046’10,9” N 106048’26,0” E
“HM4” 10046’47,3” N 106049’15,7” E 10046’43,6” N 106049’22,2” E
  • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn khu vực thi công Dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ Mũi Đèn Đỏ đến Rạch Ông Nhiêu.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   2,0m;

- Hình dạng:            Hình tháp;

- Màu sắc:               Toàn thân sơn màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh:      Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu:                Kẻ chữ  “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4” màu đỏ;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 10 giây.
  • Tầm hiệu lực ánh sáng 02 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, chú ý khi đi qua khu vực có 04 phao báo hiệu hàng hải với đặc điểm nhận biết nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107

Hoạt động khảo sát dòng chảy tại lô 05-2/10 và Lô 136, thềm lục địa Việt Nam

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên luồng sông Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SCT – GAS

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “8”, luồng Vũng Tàu – Thị Vải