Thứ tư, 30/09/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4” tại khu vực thuộc Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng

“HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4” tại khu vực thuộc Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia

HCM – TG – 38- 2016

- Vùng biển:       Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng:        Luồng hàng hải sông Gò Gia.

- Tên báo hiệu:    “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 975/2016/CV-HM ngày 30/01/2016 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ XNK Hoàng Minh về việc thông báo hàng hải thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4” phục vụ thi công Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia đoạn từ tim sông Tắc Ông Cu cắt vuông góc sông Gò Gia đến ngã ba sông Thị Vải về phía hạ lưu theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4”, phục vụ thi công Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí: Tuyến luồng hàng hải sông Gò Gia

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“HM1” 100 31’44,9” N 1070 00’35,6” E 100 31’41,2” N 1070 00’42,1” E
“HM2” 100 32’27,6” N 1060 58’53,2” E 100 32’23,9” N 1060 58’59,7” E
“HM3” 100 33’17,2” N 1060 59’03,4” E 100 33’13,5” N 1060 59’09,9” E
“HM4” 100 33’48,6” N 1060 58’45,5” E 100 33’44,9” N 1060 58’52,0” E
  • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn khu vực thi công Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   2,0m;

- Hình dạng:            Hình tháp;

- Màu sắc:               Toàn thân sơn màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh:      Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu:                Kẻ chữ  “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4” màu đỏ;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 10 giây.
  • Tầm hiệu lực ánh sáng 02 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên tuyến luồng hàng hải sông Gò Gia, chú ý khi đi qua khu vực có 04 phao báo hiệu hàng hải với đặc điểm nhận biết nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh

Về việc chấm dứt hoạt động đăng tiêu “13” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về độ sâu khu nước trước Bến Cảng Rau Quả

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu vùng nước cảng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Về việc tàu Niccolo Machiavelli hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn