Thứ sáu, 27/11/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” thuộc công trình thi công sửa chữa, phục hồi trạm đèn biển Cửa Tiểu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” thuộc công trình thi công sửa chữa, phục hồi trạm đèn biển Cửa Tiểu

TGG – TG – 01 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Tiền Giang.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Tiền.

Tên báo hiệu:          “M1”, “M2”.

Căn cứ đơn đề nghị số 32/ĐĐN/LD-CTCPXDCTHHMN-CTTNHHAL ngày 20/6/2018 của Liên danh – Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình hàng hải miền Nam & Công ty TNHH An Lạc về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” thuộc công trình thi công sửa chữa, phục hồi trạm đèn biển Cửa Tiểu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” thuộc công trình thi công sửa chữa, phục hồi trạm đèn biển Cửa Tiểu với các đặc tính sau:

  • Vị trí: Luồng hàng hải Sông Tiền.
  • Tọa độ địa lý:
Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“M1” 10°13’32,1″N 106°51’39,1″E 10°13’28,4″N 106°51’45,6″E
“M2” 10°13’31,5″N 106°51’41,3″E 10°13’27,8″N 106°51’47,7″E

Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công sửa chữa, phục hồi trạm đèn biển Cửa Tiểu.

Báo hiệu thị giác

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Hình tháp.
  • Loại phao: Đường kính 2.4m.
  • Màu sắc: Toàn thân màu vàng.
  • Dấu hiệu đỉnh: Chữ “X” màu vàng.

- Số hiệu:                “M1”, “M2” màu đỏ trên nền vàng.

  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm:
  • Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12s.
  • Tầm hiệu lực 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên vùng biển tỉnh Tiền Giang, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước Khu neo chờ đầu luồng Quan Chánh Bố

Về độ sâu khu nước trước Cảng than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước các cảng nhà máy nhiệt điện Ô Môn I

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “16”, “18”, “20”, “22”, “24”, “26”, “27”, “29”, “31”, “33”, “35”, “37” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai

Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) trên sông Thị Vải