Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “P3”, “P4”, phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên mũi Đèn Đỏ, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “P3”, “P4”, phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên mũi Đèn Đỏ, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 53 – 2015

- Vùng biển:       Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng:        Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tên báo hiệu:    “P1”, “P2”, “P3”, “P4”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 62-2015/ĐN-SPG ngày 15/12/2015 của Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula về việc thông báo hàng hải thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “P3”, “P4”, phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “P3”, “P4”, phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên mũi Đèn Đỏ, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí: Kè bảo vệ bờ khu công viên mũi Đèn Đỏ, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“P1” 10043’52,3” N 106044’58,3” E 10043’48,6” N 106045’04,8” E
“P2” 10044’24,3” N 106045’26,1” E 10044’20,6” N 106045’32,6” E
“P3” 10044’31,4” N 106045’21,5” E 10044’27,7” N 106045’28,0” E
“P4” 10044’27,7” N 106044’43,7” E 10044’24,0” N 106044’50,4” E
  • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn khu vực thi công xây dựng công trình kè bảo vệ bờ khu công viên mũi Đèn Đỏ.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   2,0m;

- Hình dạng:            Hình tháp;

- Màu sắc:               Toàn thân sơn màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh:      Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu:                Kẻ chữ  “P1”, “P2”, “P3”, “P4” màu đỏ;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, chú ý khi đi qua khu vực có 04 phao báo hiệu hàng hải với đặc điểm nhận biết nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP2 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh

Thi công rải ống năm 2014 – Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

Về khu vực thi công công trình: Làm sạch tuyến cáp quang biển AAE-1 ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp