Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “PQ1”, “PQ2” “PQ3”, “PQ4” thuộc dự án Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “PQ1”, “PQ2” “PQ3”, “PQ4” thuộc dự án Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

KGG – TG – 04 – 2016

- Vùng biển:       Tỉnh Kiên Giang.

- Tên báo hiệu:    “PQ1”, “PQ2”, “PQ3”, “PQ4”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 01/ĐĐN-DLPQ-PTDA ngày 05/5/2016 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc về việc thông báo hàng hải thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “PQ1”, “PQ2”, “PQ3”, “PQ4” phục vụ thi công công trình Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “PQ1”, “PQ2”, “PQ3”, “PQ4” phục vụ thi công công trình Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Vùng biển huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“PQ1” 10o13’14,8” N 103o56’52,1” E 10o13’11,1” N 103o56’58,5” E
“PQ2” 10o13’08,7” N 103o56’11,7” E 10o13’05,0” N 103o56’18,1” E
“PQ3” 10o13’42,6” N 103o55’59,9” E 10o13’38,9” N 103o56’06,4” E
“PQ4” 10o13’57,4” N 103o56’44,1” E 10o13’53,7” N 103o56’50,5” E
  • Tác dụng: Báo hiệu thi công công trình Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   2,0m;

- Hình dạng:            Hình tháp;

- Màu sắc:               Toàn thân sơn màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh:      Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu:                Kẻ chữ “PQ1”, “PQ2”, “PQ3”, “PQ4” màu đỏ;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây;
  • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên vùng biển tỉnh Kiên Giang, chú ý khi đi qua khu vực có 04 phao báo hiệu hàng hải với đặc điểm nhận biết nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về độ sâu vùng nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000DWT

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 01&02/10, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến phân đoạn 9-17

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link giai đoạn 1