Thứ năm, 01/10/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 – Giai đoạn 3 (thi công các đốt dầm từ AS7÷AS11) trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  187/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 – Giai đoạn 3 (thi công các đốt dầm từ AS7÷AS11) trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 36 – 2020

- Vùng biển:       Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên luồng:       Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu:   Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 879/2020/CV-ĐQM ngày 03/6/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 – Giai đoạn 3; Báo cáo số 531/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 02/6/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ; số 583/BCP-XNKSHHMN ngày 03/6/2020 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 – Giai đoạn 3 (thi công các đốt dầm từ AS7÷AS11) trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Khu vực thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“S1” 10°46’46,8”N 106°42’25,4”E 10°46’43,1”N 106°42’31,8”E
“S2” 10°46’55,9”N 106°42’29,1”E 10°46’52,3”N 106°42’35,5”E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT

        – Tác dụng: Báo hiệu phân luồng giao thông phục vụ phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 – Giai đoạn 3 (thi công các đốt dầm từ AS7÷AS11).

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

-  Hình dạng:          Hình tháp;

-  Màu sắc:             Toàn thân sơn màu vàng;

-  Dấu hiệu đỉnh:     Một chữ “X” màu vàng;

-  Số hiệu:               Kẻ chữ “S1”, “S2”, màu đỏ;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng:         Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12,0 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành hải trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, qua khu vực thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, giữ liên lạc thông suốt, chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm VTS và hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

–  Phòng: KTKH, KT, HTQT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật luồng Soài Rạp Đoạn từ phao “1” đến thượng lưu phao “40” + 145m.

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Chút – tỉnh Khánh Hòa

Về việc thi công nạo vét luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải cảng chuyên dùng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tỉnh Bình Thuận

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công xây dựng cầu cảng thuộc Dự án xây dựng cảng tổng hợp Vĩnh Hưng Đồng Nai