Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SM1”, “SM2” giới hạn khu vực cảng Than, trụ cầu và kênh dẫn nước dự án Duyên Hải 3 mở rộng

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SM1”, “SM2” giới hạn khu vực cảng Than, trụ cầu và kênh dẫn nước dự án Duyên Hải 3 mở rộng

TVH – TG – 06 – 2016

- Vùng biển:       Tỉnh Trà Vinh.

- Tên báo hiệu:  “SM1”, “SM2”.

Căn cứ Đơn đề nghị số 84/2016/CV ngày 05/3/2016 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SM1”, “SM2” giới hạn khu vực cảng Than, trụ cầu và kênh dẫn nước dự án Duyên Hải 3 mở rộng,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “SM1”, “SM2” giới hạn khu vực cảng Than, trụ cầu và kênh dẫn nước dự án Duyên Hải 3 mở rộng với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng chuyên dùng cảng nhà máy trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“SM1” 09034’38,0” N 106032’21,2” E 09034’34,3” N 106032’27,7” E
“SM2” 09034’45,5” N 106032’05,2” E 09034’41,8” N 106032’11,7” E
  • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn khu vực cảng Than, trụ cầu và kênh dẫn nước dự án Duyên Hải 3 mở rộng.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   2,0m;

- Hình dạng:           Hình tháp;

- Màu sắc:              Toàn thân sơn màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh:     Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu:                Kẻ chữ “SM1”, “SM2” màu đỏ;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây;
  • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành trình trên vùng biển tỉnh Trà Vinh, chú ý khi đi qua khu vực các phao báo hiệu hàng hải với đặc điểm nhận biết nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “K1”, “K2”, “K3” trên luồng hàng hải Sông Tiền

Độ sâu luồng Quy Nhơn

Về độ sâu khu nước trước bến Cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Về khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Tân Cảng Hiệp Phước