Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6” luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng Hòn Khói

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 225/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6” luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng Hòn Khói

KGG – TG – 17 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa

Tên luồng: Luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng Hòn Khói.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6”

Căn cứ Đơn đề nghị số 08/CHK-CTCPMKH ngày 05/9/2020 của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập hệ thống báo hiệu luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng Hòn Khói.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6” luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng Hòn Khói với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng Hòn Khói.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“0” 12°35’03,24” N 109°12’51,79” E 12°34’59,52” N 109°12’58,23” E
“1” 12°34’59,57” N 109°12’51,02” E 12°34’55,84” N 109°12’57,46” E
“2” 12°34’54,96” N 109°12’53,85” E 12°34’51,24” N 109°13’00,29” E
“3” 12°34’44,25” N 109°12’59,32” E 12°34’40,53” N 109°13’05,77” E
“4” 12°34’50,85” N 109°12’55,42” E 12°34’47,13” N 109°13’01,87” E
“6” 12°34’46,60” N 109°13’00,01” E 12°34’42,88” N 109°13’06,45” E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Phao số “0”

- Tác dụng: Báo hiệu vùng nước an toàn, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu.

 • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 1,4m;
 • Hình dạng: Hình tháp lưới;
 • Màu sắc: Toàn thân sơn màu trắng, đỏ xen kẽ;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình tròn màu trắng, đỏ xen kẽ;
 • Số hiệu: Kẻ số “0”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 1,5 hải lý.
 1. Phao số “1”, “3”
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 1,3m;
 • Hình dạng: Hình tháp lưới;
 • Màu sắc: Toàn thân sơn màu xanh lục;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
 • Số hiệu: Kẻ số  “1”, “3”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực: 1,5 hải lý.
 1. Phao số “2”, “4”, “6”
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái; tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của phao báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 1,3m;
 • Hình dạng: Hình tháp lưới;
 • Màu sắc: Toàn thân sơn màu đỏ;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;
 • Số hiệu: Kẻ số “2”, “4”, “6” màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực: 1,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành trình trên tuyến luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng Hòn Khói theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để đảm bảo an toàn hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh

(1) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Vùng an toàn mỏ Lan Đỏ – Lô 06.1

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H3”, “H4” thuộc công trình xây dựng cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

Về độ sâu vùng nước neo đậu bến phao BP4; BP8; BP9; BP10; BP11

Về việc tàu DN58 hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng của Nhà máy lọc dầu Long Sơn

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải ký hiệu “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải