Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2” phục vụ công trình xây dựng Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1 và giai đoạn 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 221/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2” phục vụ công trình xây dựng Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1 và giai đoạn 2

CMU – TG – 06 – 2021

 • Vùng biển: Tỉnh Cà Mau

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 570/CMC ngày 09/9/2021 của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Cà Mau về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ công trình xây dựng Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1, giai đoạn 2 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2” phục vụ công trình xây dựng Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1 và giai đoạn 2 với các đặc tính như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Vùng biển tỉnh Cà Mau.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“TH1” 08058’38,13”N 105025’49,76”E 08058’34,48”N 105025’56,17”E
“TH2” 08056’29,88”N 105025’55,36”E 08056’26,23”N 105026’01,77”E

- Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1 và giai đoạn 2;

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Loại phao: Đường kính 2,0m;
 • Màu sắc: Màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: “TH1”, “TH2”, màu đỏ;
 • Chiều cao toàn bộ: 4,7m tính đến mực nước;
 1. Đặc tính ánh sáng ban đêm
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18,0 giây;
 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 3,9m tính đến mực nước;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành trình trên vùng biển tỉnh Cà Mau chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, bảo đảm khoảng cách an toàn, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Cà Mau([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV V;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công xử lý xác tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014

Về việc Thiết lập báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải “T1” tại khu vực Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị Dầu khí Sao Mai Bến Đình, trên luồng sông Dinh

Thông số kỹ thuật đoạn luồng từ hạ lưu phao số “9” – 236m đến thượng lưu phao số “11” + 328m thuộc luồng hàng hải Ba Ngòi

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan OCEAN GENERAL