Thứ ba, 28/06/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”, “V2” khống chế khu vực thi công hạng mục nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu Dự án: Cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 330/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”, “V2” khống chế khu vực thi công hạng mục nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu Dự án: Cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

BTN – TG – 26 – 2021

 • Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Vĩnh Tân

- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”, “V2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 932/ĐĐN-ANĐT nhận ngày 30/12/2021 của Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân về việc thông báo hàng hải thiết lập “V1”, “V2” khống chế khu vực thi công hạng mục nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu Dự án: Cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”, “V2” khống chế khu vực thi công hạng mục nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu Dự án: Cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân với các đặc tính như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Vĩnh Tân.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“V1” 11017’55,3”N 108048’19,1”E 11017’51,6”N 108048’25,6”E
“V2” 11018’32,1”N 108048’06,6”E 11018’28,4”N 108048’13,1”E

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn vùng công trình đang thi công nạo vét luồng;

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Loại phao: Đường kính 2,0 m;
 • Màu sắc: Màu vàng;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
 • Số hiệu: “V1”, “V2”, màu đỏ;
 • Chiều cao toàn bộ: 3,35 m tính đến mực nước;
 1. Đặc tính ánh sáng ban đêm
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 2,68 m tính đến mực nước;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận chú ý các phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, bảo đảm khoảng cách an toàn, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VIII;

– Công ty TNHH MTV TT điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công

 

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về việc lắp đặt giàn khai thác dầu khí tại Lô 15-1 ngoài khơi Việt Nam

Về việc tàu VSG-PRIDE bị mắc cạn trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải ra vào bến cảng xăng dầu Petromekong

Về việc việc thiết lập mới 15 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “QS1”, “QS2”, “QS3”, “QS4”, “QS5”, “QS6”, “QS7”, “QS8”, “QS9”, “QS10”, “QS11”, “QS12”, “QS13”, “QS14”, “QS21” và 02 cột tiêu “T1”; “T2” báo hiệu vùng nước cấm Căn cứ quân sự Cam Ranh

Hoạt động khảo sát địa chấn nông và địa chất công trình dầu khí tại lô 114