Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1”, “X2”, giới hạn vùng nước thi công cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1”, “X2”, giới hạn vùng nước thi công cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

BTN – TG – 03 – 2016

- Vùng biển:       Tỉnh Bình Thuận

- Tên báo hiệu:  “X1”, “X2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 25.3/ĐĐN-TBHH ngày 28/3/2016 của Công ty TNHH Xây dựng công trình cảng Trung Quốc về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1”, “X2”, giới hạn vùng nước thi công cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng X1”, “X2”, giới hạn vùng nước thi công cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Khu vực cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“X1” 11°18’19,7” N 108°48’23,6” E 11°18’16,0” N 108°48’30,1” E
“X2” 11°18’37,7” N 108°48’20,9” E 11°18’34,0” N 108°48’27,3” E
  • Tác dụng: Giới hạn vùng nước thi công cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận.

Báo hiệu thị giác

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   2,0m;

- Hình dạng:           Hình tháp;

- Màu sắc:              Toàn thân sơn màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh:     Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu:                Kẻ chữ “X1”, “X2” màu đỏ;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây;
  • Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành trình tại khu vực cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận, chú ý khi đi qua khu vực các phao báo hiệu hàng hải với đặc điểm nhận biết nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng nhà máy thép miền Nam của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

Về việc tàu Nile River hoạt động thi công đào hào và san lấp cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh

Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Cái Mép Thị Vải

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động lắp đặt thiết bị ngầm tại khu vực mỏ Lan Đỏ – Lan Tây, lô 06.1