Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng“K2” phục vụ thi công công trình “Hạ độ cao bãi chứa bùn K8”

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 199/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng“K2” phục vụ thi công công trình “Hạ độ cao bãi chứa bùn K8”

TVH – TG – 16 – 2020

- Vùng biển:       Tỉnh Trà Vinh

- Tên luồng:       Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

- Tên báo hiệu:   Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 64/CV-407 ngày 04/9/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 407 về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập mới 01 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ công trình “Hạ độ cao bãi chứa bùn K8”; Văn bản số 622/CTBĐATHHTNB-KHVT của Công ty BĐATHH Tây Nam Bộ; Báo cáo tọa độ số 04.09.1/QMC-2020 ngày 04/9/2020 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K2” phục vụ thi công công trình “Hạ độ cao bãi chứa bùn K8” với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“K2” 09°34’05,31”N 106°31’13,66”E 09°34’01,64”N 106°31’20,07”E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT

        – Tác dụng: Báo hiệu giới hạn vùng nước đang có công trình thi công.

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

-  Hình dạng:          Hình tháp;

-  Màu sắc:             Toàn thân màu vàng;

-  Dấu hiệu đỉnh:     Một chữ “X” màu vàng;

-  Số hiệu:               Số “K2”, màu đỏ.

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng:         Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12,0 giây;
  • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 Hải lý.

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  • Các phương tiện thuỷ hành hải tại vùng biển tỉnh Trà Vinh, luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để đảm bảo an toàn hàng hải.
  • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 407 (1)./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

–  Phòng: KTKH, KT, HTQT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số độ sâu khu nước trước cảng và khu nước tiếp giáp luồng của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động khoan thăm dò của giàn khoan Trident-15 ngoài khơi vùng biển Cà Mau

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 – Giai đoạn 3 (thi công các đốt dầm từ AS7÷AS11) trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “PQ1”, “PQ2” “PQ3”, “PQ4” thuộc dự án Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang