Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng số “41”, “43”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “60”, “62”, “64”, thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng số “41”, “43”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “60”, “62”, “64”, thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

TVH – TG – 19 – 2015

- Vùng biển:        Tỉnh Trà Vinh.

- Tên luồng:        Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

- Tên báo hiệu:    “41”, “43”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “60”, “62”, “64”.

Căn cứ văn bản số 2045/BQLDAHH-QLDA2 ngày 15/12/2015 của Ban quản lý dự án Hàng hải về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng số “41”, “43”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “60”, “62”, “64”, thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới 19 phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng thuộc luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí: Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“41” 09°37’05,4”N 106°16’02,0”E 09°37’01,7”N 106°16’08,5”E
“43” 09°37’34,3”N 106°15’15,2”E 09°37’30,7”N 106°15’21,6”E
“45” 09°38’05,3”N 106°14’30,7”E 09°38’01,7”N 106°14’37,1”E
“46” 09°36’35,4”N 106°16’46,2”E 09°36’31,7”N 106°16’52,6”E
“47” 09°38’36,9”N 106°13’45,9”E 09°38’33,3”N 106°13’52,3”E
“48” 09°37’00,3”N 106°15’58,3”E 09°36’56,6”N 106°16’04,7”E
“49” 09°39’11,1”N 106°13’04,9”E 09°39’07,5”N 106°13’11,3”E
“50” 09°37’28,9”N 106°15’12,0”E 09°37’25,2”N 106°15’18,4”E
“51” 09°39’43,4”N 106°12’24,8”E 09°39’39,7”N 106°12’31,2”E
“52” 09°38’00,2”N 106°14’26,9”E 09°37’56,6”N 106°14’33,4”E
“53” 09°40’17,9”N 106°11’44,0”E 09°40’14,3”N 106°11’50,5”E
“54” 09°38’31,9”N 106°13’42,1”E 09°38’28,2”N 106°13’48,6”E
“55” 09°40’50,9”N 106°11’00,0”E 09°40’47,2”N 106°11’06,4”E
“56” 09°39’06,2”N 106°13’00,9”E 09°39’02,6”N 106°13’07,3”E
“57” 09°41’24,6”N 106°10’16,9”E 09°41’21,0”N 106°10’23,3”E
“58” 09°39’38,5”N 106°12’20,7”E 09°39’34,8”N 106°12’27,2”E
“60” 09°40’13,0”N 106°11’40,0”E 09°40’09,3”N 106°11’46,5”E
“62” 09°40’44,8”N 106°10’55,0”E 09°40’41,1”N 106°11’01,5”E
“64” 09°41’17,1”N 106°10’10,8”E 09°41’13,5”N 106°10’17,2”E
 1. Phao số “41”, “43”, “45”, “47”, “49”, “51”, “53”, “55”, “57”.
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu.
 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình Dạng: Hình tháp.
 • Loại phao: Phao thùng đường kính 2,6m.
 • Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục.
 • Số hiệu: “41”, “43”, “45”, “47”, “49”, “51”, “53”, “55”, “57”, màu trắng.
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trời.
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s.
 • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.
 1. Phao số “48”, “50”, “52”, “54”, “56”, “58”, “60”, “62”, “64”.
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu.
 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình Dạng: Hình tháp.
 • Loại phao: Phao thùng đường kính 2,6m.
 • Màu sắc: Toàn thân màu đỏ.
 • Số hiệu: “46”, “48”, “50”, “52”, “54”, “56”, “58”, “60”, “62”, “64”, màu trắng.
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ.
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.
 • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.
 1. Phao số “46”.
 • Tác dụng: Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải.
 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình Dạng: Hình tháp.
 • Loại phao: Phao thùng đường kính 2,6m.
 • Màu sắc: Màu đỏ với màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3m phần nổi của phao báo hiệu.
 • Số hiệu: “46”, màu trắng.
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ.
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn(2+1), chu kỳ 10s.
 • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành hải trên luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu đi theo hướng dẫn của phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông báo hàng hải này thay thế thông báo hàng hải 240/TBHH-TCTBĐATHHMN Ngày 16 /12/2015.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước Cảng chuyên dụng xăng dầu Phước Khánh (PETIMEX)

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH, RP3-RC1 năm 2016

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông khống chế khu vực vị trí tàu HEUNG A DRAGON bị chìm trên biển Vịnh Gành Rái.

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè