Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập mới thí điểm báo hiệu hàng hải AIS ảo khống chế khu vực đón trả hoa tiêu ngoài khơi Vịnh Gành Rái

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới thí điểm báo hiệu hàng hải AIS ảo khống chế khu vực đón trả hoa tiêu ngoài khơi Vịnh Gành Rái

VTU – 69 – 2015

Vùng biển:          Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Công văn số 3595/CHHVN-KHCNMT ngày 03/9/2015 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc cho phép thiết lập thí điểm AIS ảo tại khu vực Vịnh Gành Rái;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-CHHVN ngày 28/4/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Công bố mở vùng đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới thí điểm báo hiệu hàng hải AIS ảo khống chế vùng 3 và 4 khu vực đón trả hoa tiêu ngoài khơi Vịnh Gành Rái với những đặc tính nhận biết như sau:

  • Tọa độ địa lý vùng 3 khu vực đón trả hoa tiêu:
Tên phao Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84 Số nhận dạng

(MMSI)

Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“HT1” 10°17’00” N 107°04’00” E 10°16’56” N 107°04’06” E 995746001
“HT2” 10°17’00” N 107°06’00” E 10°16’56” N 107°06’06” E 995746002
“HT3” 10°15’28” N 107°06’00” E 10°15’25” N 107°06’06” E 995746003
“HT4” 10°15’28” N 107°04’00” E 10°15’25” N 107°04’06” E 995746004
  • Tọa độ địa lý vùng 4 khu vực đón trả hoa tiêu:
Tên phao Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84 Số nhận dạng

(MMSI)

Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“HT3” 10°15’28” N 107°04’00” E 10°15’25” N 107°04’06” E 995746003
“HT4” 10°15’28” N 107°06’00” E 10°15’25” N 107°06’06” E 995746004
“HT5” 10°14’00” N 107°06’00” E 10°13’56” N 107°06’06” E 995746005
“HT6” 10°14’00” N 107°04’00” E 10°13’56” N 107°04’06” E 995746006
  • Tác dụng: Khống chế khu vực đón trả hoa tiêu ngoài khơi Vịnh Gành Rái;
  • Dải tần hoạt động: 156-162.5 MHz;
  • Tần số phát thông tin: Liên tục.

Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “104”, “106”, “110A”, “111”, “112A”, “113A”, “115A”, “117A” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Độ sâu vùng nước trước cảng CD trên sông Soài Rạp

Thi công rải ống từ giàn Đại Hùng 2 đến giàn Thiên Ưng, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 5411 bị chìm tại khu vực thi công cầu Phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thay đổi đặc tính đèn biển Bồ Đề