Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “48”, “51”, “52”, “55”, “57”, “58”, “60” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “48”, “51”, “52”, “55”, “57”, “58”, “60” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

HCM – 17 – 2014

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng: Soài Rạp – Hiệp Phước.

– Tên báo hiệu: Phao “48”, “51”, “52”, “55”, “57”, “58”, “60”.

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ và Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam về việc thiết lập, định vị tọa độ phao báo hiệu hàng hải;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Các phao báo hiệu hàng hải số “48”, “51”, “52”, “55”, “57”, “58”, “60” trên tuyến luồng Soài Rạp được thiết lập với các đặc tính như sau:

  1. 1.     Phao báo hiệu chuyển hướng luồng sang phải số “48”, “52”:

–         Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

“48”

10°34’48”2 N

106°44’42”7E

10°34’44”5 N

106°44’49”2E

“52”

10°34’51”8 N

106°45’16”8E

10°34’48”1 N

106°45’23”3E

–  Tác dụng:     Báo hiệu chuyển hướng luồng sang phải.

Đặc điểm nhận biết:

–    Đường kính phao:          F2,0m;

–    Hình dạng:  Cần phao hình tháp lưới;

–    Màu sắc:     Toàn thân sơn màu đỏ, có một dải màu xanh lục ở giữa bằng 1/3 chiều cao của báo hiệu;

–    Dấu hiệu đỉnh: hình trụ màu đỏ;

–    Số hiệu:      Số “48”, “52” màu trắng;

–    Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s.

2.  Phao báo hiệu phía phải luồng số “55”, “57”:

–         Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

“55”

10°36’49”5 N

106°46’16”7E

10°36’45”8 N

106°46’23”2E

“57”

10°37’03”6 N

106°46’12”6E

10°36’59”9 N

106°46’19”1E

–  Tác dụng:     Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải.

Đặc điểm nhận biết:

–    Đường kính phao:          F2,0m;

–    Hình dạng:  Cần phao hình tháp lưới;

–    Màu sắc:     Toàn thân sơn màu xanh lục;

–    Dấu hiệu đỉnh: hình chóp màu xanh, đỉnh nón hướng lên trên;

–    Số hiệu:      Số “55”, “57” màu trắng;

–    Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s.

3.  Phao báo hiệu phía phải luồng số “58”, “60”:

–         Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

“60”

10°35’43”7 N

106°46’49”8E

10°35’40”0 N

106°46’56”3E

“58”

10°35’14”6 N

106°46’51”3E

10°35’10”9 N

106°46’57”8E

–  Tác dụng:     Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái.

Đặc điểm nhận biết:

–    Đường kính phao:          F2,0m

–    Hình dạng:  Cần phao hình tháp lưới;

–    Màu sắc:     Toàn thân sơn màu đỏ;

–    Dấu hiệu đỉnh: hình trụ màu đỏ;

–    Số hiệu:      Số “58”, “60” màu trắng;

–    Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s.

4.  Phao chuyển hướng luồng sang trái số “51”:

–         Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

“51”

10°35’40”6 N

106°47’00”4E

10°35’36”9 N

106°47’06”9E

–  Tác dụng:     Báo hiệu chuyển hướng luồng sang trái.

Đặc điểm nhận biết:

–    Đường kính phao:          F2,0m;

–    Hình dạng:  Cần phao hình nón;

–    Màu sắc:     Toàn thân sơn màu xanh, có một dải màu đỏ ở giữa bằng 1/3 chiều cao của báo hiệu;

–    Dấu hiệu đỉnh: hình nón màu xanh, đỉnh hướng lên trên;

–    Số hiệu:      Số “51” màu trắng;

–    Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước khi qua khu vực lưu ý các thay đổi trên để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước bến và luồng ra vào cảng cá đảo Đá Tây – Trường Sa

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K8″ phục vụ thi công Gói thầu số 07 thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu năm 2018.

Về việc rà quét chướng ngại vật đoạn luồng kết nối dự án ĐTXD luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu với tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về đặc tính hoạt động của Đèn báo cảng Hòn Dăm trên vùng biển Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” trong vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp