Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “50” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “50” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

HCM – 14 – 2014

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng: Soài Rạp – Hiệp Phước.

– Tên báo hiệu: Phao “50”.

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ và Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam ngày 31/3/2014 về việc thiết lập, định vị tọa độ phao báo hiệu hàng hải;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ đã hoàn thành công việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “50” với các đặc tính như sau:

–         Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

“50”

10034’28.1” N

106045’22.7” E

10034’24.4” N

106045’29.2” E

–  Tác dụng: báo hiệu giới hạn luồng về phía trái.

Đặc điểm nhận biết:

–    Đường kính phao: F2,6m

–    Hình dạng:  Cần phao hình tháp lưới;

–    Màu sắc:      Toàn thân sơn màu đỏ

–    Dấu hiệu đỉnh: hình trụ màu đỏ;

–    Số hiệu:       Số “50” màu trắng;

–    Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước khi qua khu vực lưu ý các thay đổi trên để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện

Về việc tàu kéo SG – 3762 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về độ sâu khu nước trước Cảng than của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc độ sâu vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu và tuyến luồng hàng hải vào cảng Học viện Hải quân Nha Trang