Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc Thiết lập phao báo hiệu hàng hải tại khu vực thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thiết lập phao báo hiệu hàng hải tại khu vực thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2

HCM – 24 – 2012

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng: Sài Gòn – Vũng Tàu.

– Tên báo hiệu: Phao “P1”, “P2”, “S1”, “S2”.

Căn cứ báo cáo số 271/ĐNB, ngày 20/5/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc thiết lập báo hiệu hàng hải phục vụ thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2; Báo cáo toạ độ số 436/BCP-KSHHMN, ngày 21/5/2011 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ đã hoàn thành công việc thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “P1”, “P2”, “S1”, “S2” phục vụ thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2, chi tiết như sau:

  1. Toạ độ địa lý:

Tên phao

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

“P1”

106°43’33”4 E

10°47’55”2 N

106°43’39”8 E

10°47’51”5 N

“P2”

106°43’31”3 E

10°47’55”2 N

106°43’37”7 E

10°47’51”5 N

“S1”

106°43’35”0 E

10°47’55”0 N

106°43’41”4 E

10°47’51”3 N

“S2”

106°43’29”4 E

10°47’54”8 N

106°43’35”8 E

10°47’51”1 N

  1. Đặc tính nhận biết:

Phao

Loại phao

Hình dáng

Màu sắc

Tiêu thị

Số hiệu

Đặc tính ánh sáng

Tác dụng

P1

Ф2m

Hình cột

Toàn thân màu xanh lục

Hình nón màu xanh lục

“P1” màu trắng

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kì 3s

Khống chế bên phải luồng

P2

Ф2m

Hình cột

Toàn thân màu đỏ

Hình trụ màu đỏ

“P2” màu trắng

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kì 3s

Khống chế bên trái luồng

“S1”

Ф2m

Tháp lưới

Toàn thân màu vàng

Chữ X màu vàng

“S1” màu đỏ

Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12s

Khống chế khu vực thi công

“S2”

Ф2m

Tháp lưới

Toàn thân màu vàng

Chữ X màu vàng

“S2” màu đỏ

Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12s

Khống chế khu vực thi công

HÖÔÙNG DAÃN HAØNG HAÛI:

– Các phương tiện thủy hoạt động qua khu vực cầu Sài Gòn đi đúng trục luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn  hàng hải.

– Liên hệ với Chi cục đường thuỷ nội địa phía Nam để biết thông tin về các phao báo hiệu phía thượng lưu cầu Sài Gòn 2 “P3”, “P4”, “P5”, “P6”.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Gas PVC Phước Thái

Về việc tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “58” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng SSIT – Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu