Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ba Ngòi – tỉnh Khánh Hòa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 230/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ba Ngòi -  tỉnh Khánh Hòa

KHA - TG - 17 - 2019

- Vùng biển:            Tỉnh Khánh Hòa.

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Ba Ngòi.

Căn cứ Văn bản số 372/CTBĐATHHNTB-KT ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển khu vực Nam Trung Bộ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Nằm trên mũi Hòn Lượng thuộc thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Ba Ngòi 11o52’55,5″N 109o12’08,4″E 11o52’51,8″N 109o12’14,8″E
 • Tác dụng: Báo cửa vụng Cam Ranh, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Khánh Hòa định hướng ra vào cảng Ba Ngòi;

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Tháp đèn hình trụ;
 • Màu sắc: Tháp đèn vàng;
 • Kích thước:

+ Chiều cao toàn bộ: 89,5m, tính đến mực nước số “0” hải đồ;

+ Chiều cao công trình: 9,0m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình: 2,4m đối với tháp đèn,

7,0m đối với nhà trạm.

 • Tầm nhìn địa lý: 24,0 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10,0 giây;

0,039s + 1,637s + 0,039s + 3,297s + 0,039s + 4,959s = 10,0s

 • Chiều cao tâm sáng: 87,5m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;
 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 15 hải lý./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Phạm vi độ sâu khu nước trước bến cảng SCC – VN Thị Vải

Độ sâu vùng nước trước bến nhập than – cảng Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Lotus

Thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn ngoài cửa biển

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2016