Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Cù Lao Xanh – tỉnh Bình Định

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số:227/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Cù Lao Xanh - tỉnh Bình Định

BĐH - TG - 09 - 2019

- Vùng biển:           Tỉnh Bình Định.

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Cù Lao Xanh.

Căn cứ Văn bản số 372/CTBĐATHHNTB-KT ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển khu vực Nam Trung Bộ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Nằm trên đảo Cù Lao Xanh, xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Cù Lao Xanh 13o36’56,1″N 109o21’21,5″E 13o36’52,4″N 109o21’27,9″E
 • Tác dụng: Giúp cho các tàu thuyền, phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Bình Định định hướng và xác định vị trí;

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Tháp đèn hình trụ;
 • Màu sắc: Trắng, đen xen kẽ;
 • Kích thước:

+ Chiều cao công trình:              8,0m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình:             3,0m;

 • Tầm nhìn địa lý: 27,0 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;

0,05s + 2,0s + 0,05s + 2,0s + 0,05s + 4,0s + 0,05s + 4,0s = 12,0s

 • Phạm vi chiếu sang: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 119,0m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 22,7 hải lý.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Trạm nghiền Phú Hữu – Xi măng Hà Tiên 1 trên luồng Đồng Nai

Khu vực thi công công trình: Kéo Giàn khoan Ocean Quest

Về việc Rà quét chướng ngại vật Khu neo chờ trên sông Hậu

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “13” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng số 2 – Nhà máy đóng tàu Ba Son mới