Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Đà Rằng – tỉnh Phú Yên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 222/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019
 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Đà Rằng - tỉnh Phú Yên

PYN - TG - 04 - 2019

- Vùng biển:           Tỉnh Phú Yên.

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Đà Rằng.

Căn cứ Văn bản số 160/CTBĐATHHNTB-KT ngày 30/01/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc rà soát các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Xây dựng tại khu vực bến cá phường 6, thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Đà Rằng 13o05’31,5″N 109o19’29,5″E 13o05’27,7″N 109o19’35,9″E
 • Tác dụng: Đèn báo cửa Đà Rằng, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Phú Yên ra vào cửa Đà Rằng;

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Tháp đèn hình trụ;
 • Màu sắc: Màu trắng;
 • Kích thước:

+ Chiều cao toàn bộ:        20,5m, tính đến mực nước số “0” hải đồ;

+ Chiều cao công trình:      17,0m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình tháp đèn: 5,0m;

 • Tầm nhìn địa lý: 13,0 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (2), chu kỳ 6,0 giây;

0,5s + 1,0s + 0,5s + 4,0s = 6,0s

 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 20,5m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 12,0 hải lý.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” phục vụ thi công Cảng Baria Serece – luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Tọa độ đèn biển Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và Nam Yết

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “41”, “52” trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về việc thi công nạo vét duy tu Vũng quay tàu cảng Tân Cảng Cái Mép