Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Đỏ – tỉnh Khánh Hòa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 228/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Đỏ -  tỉnh Khánh Hòa

KHA - TG - 15 - 2019

- Vùng biển:            Tỉnh Khánh Hòa.

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Hòn Đỏ.

Căn cứ Văn bản số 372/CTBĐATHHNTB-KT ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển khu vực Nam Trung Bộ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Xây dựng trên phía Đông đảo Hòn Đỏ, khu vực đỉnh cao 70m, trước cửa vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Hòn Đỏ 12o28’56,8″N 109o21’28,2″E 12o28’53,1″N 109o21’34,6″E
 • Tác dụng: Báo cửa vào vịnh Vân Phong, hướng dẫn tàu thuyền ra vào các cảng Đầm Môn, Hòn Khói, tỉnh Khánh Hòa;

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: tháp đèn hình trụ;
 • Màu sắc: tháp đèn màu xám;
 • Kích thước:

+ Chiều cao công trình: 11,5m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình: 3,0m đối với tháp đèn,

 • Tầm nhìn địa lý: 22,8 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (2), chu kỳ 10,0 giây;

0,5s + 1,5s + 0,5s + 7,5s = 10,0s

 • Chiều cao tâm sáng: 81,0m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;
 • Phạm vi chiếu sáng: 3300 (hướng thực tại đèn: 3020 ÷ 2720);
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 12 Hải lý./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “3” luồng hàng hải Phú Quý

Về khu vực thi công dự án thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Trần Đề, đoạn từ cảng biên phòng Trần Đề đến vàm Nhơn Mỹ

Về việc thi công kéo tàu EMINENCE ra khỏi vị trí mắc cạn

Về khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 11-2/11 ngoài khơi vùng biển Việt Nam