Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Hải – tỉnh Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 219/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019
 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Hải -  tỉnh Bình Thuận

BTN - TG - 15 - 2019

- Vùng biển:            Tỉnh Bình Thuận.

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Hòn Hải.

Căn cứ Văn bản số 372/CTBĐATHHNTB-KT ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển khu vực Nam Trung Bộ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Nằm tại đỉnh cao 111m của đảo Hòn Hải, tỉnh Bình Thuận.

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Hòn Hải 09o58’30,3″N 109o04’57,5″E 09o58’26,5″N 109o05’03,8″E
  • Tác dụng: Báo hiệu vị trí đảo Hòn Hải. Đèn độc lập, giúp tàu thuyền hoạt động ngoài khơi tỉnh Binh Thuận định hướng và xác định vị trí.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Tháp đèn hình trụ.
  • Màu sắc: Toàn thân màu xám.
  • Kích thước:

+ Chiều cao toàn bộ công trình: 121,7m, tính đến mực nước số “0” hải đồ;

+ Chiều cao công trình:             10,4m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình:             3,2m đối với tháp đèn;

  • Tầm nhìn địa lý: 26,5 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10,0 giây;

0,039s + 1,628s + 0,039s + 3,294s + 0,039s + 4,961s = 10,0s

  • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
  • Tầm hiệu lực ánh sáng: 22,0 hải lý.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải tuyến luồng hàng hải vào cảng Căn cứ Vùng 2 Hải quân

Về việc phục hồi hoạt động đèn phụ: Đèn biển Đá Trắng

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến chính cảng Quốc tế Thị Vải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “13” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm