Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Nưa – tỉnh Phú Yên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số:224/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019
 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Nưa - tỉnh Phú Yên

PYN - TG - 06 - 2019

- Vùng biển:           Tỉnh Phú Yên.

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Hòn Nưa.

Căn cứ Văn bản số 372/CTBĐATHHNTB-KT ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển khu vực Nam Trung Bộ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Nằm trên đảo Hòn Nưa thuộc xã Hòa Xuân, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Hòn Nưa 12o49’44,8″N 109o23’29,3″E 12o49’41,0″N 109o23’35,7″E
 • Tác dụng: Đèn báo cửa Vũng Rô, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Phú Yên – Khánh Hòa định hướng ra vào cảng Vũng Rô;

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Tháp đèn hình trụ;
 • Màu sắc: Màu đỏ;
 • Kích thước:

+ Chiều cao công trình:              10,0m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình:             2,6m;

 • Tầm nhìn địa lý: 23,5 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (4), chu kỳ 15,0 giây;

0,06s + 2,44s + 0,06s + 2,44s + 0,06s + 2,44s + 0,06s + 7,44s =15,0s

 • Phạm vi chiếu sáng: 3100;
 • Chiều cao tâm sáng: 87,5m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 17,0 hải lý.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Hạ thủy giàn khai thác thượng tầng HRD tại khu vực Cảng hạ lưu PTSC

Về độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 và bến Sà lan của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2016

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng nhà máy Thép Phú Mỹ