Thứ ba, 25/01/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Nước- tỉnh Bình Định

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số:  225/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019
 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Nước-  tỉnh Bình Định

BĐH - TG - 07 - 2019

- Vùng biển:            Tỉnh Bình Định

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Hòn Nước

Căn cứ Văn bản số 372/CTBĐATHHNTB-KT ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển khu vực Nam Trung Bộ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Nằm trên đỉnh Gà Gô, Huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Hòn Nước 14o15’00,3″N 109o11’26,6″E 14o14’56,6″N 109o11’33,1″E
 • Tác dụng: giúp cho các tàu thuyền, phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Bình Định định hướng và xác định vị trí;

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Tháp đèn hình trụ;
 • Màu sắc: Tháp đèn màu xám sẫm;
 • Kích thước:

+ Chiều cao toàn bộ công trình: 62,7m, tính đến mực nước số “0” hải đồ;

+ Chiều cao công trình:              16,2m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình:             3,1m;

 • Tầm nhìn địa lý: 21,0 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp đơn, chu kỳ 5,0 giây;

0,06s + 4,94s = 5,0s

 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 62,5m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 15,0 hải lý.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2015

Về việc thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “H1”, “H2” “H3”, “H4”, “M1”, “M2” phục vụ thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “A5” “A7” báo hiệu khu vực thi công công trình nổ mìn phá đá dưới nước Nâng cấp luồng tàu vào cảng Quy Nhơn

Về việc thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải

Độ sâu khu nước trước cầu cảng Khu Công nghiệp Trà Nóc II:15.000 DWT của Sài Gòn – Petro