Thứ ba, 25/01/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Kê Gà – tỉnh Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 220 /TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Kê Gà - tỉnh Bình Thuận

BTN - TG - 16 - 2019

- Vùng biển:            Tỉnh Bình Thuận.

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Kê Gà.

Căn cứ Văn bản số 372/CTBĐATHHNTB-KT ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển khu vực Nam Trung Bộ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Nằm trên đảo Hòn Bà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Kê Gà 10o41’46,4″N 107o59’23,2″E 10o41’42,7″N 107o59’29,6″E
 • Tác dụng: Đèn độc lập, hỗ trợ tàu thuyền hoạt động ngoài khơi tỉnh Bình Thuận định hướng và định vị.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Tháp đèn hình trụ lục giác.
 • Màu sắc: Xám (màu đá Granit).
 • Chiều cao công trình: 41,0m, tính đến nền móng công trình;
 • Tầm nhìn địa lý: 21,5 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 20,0 giây;

0,078s + 3,252s + 0,078s + 3,252s + 0,078s + 6,585s + 0,078s + 9,929s = 20,0s

 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 65,0m, tính đến mực nước số “0” hải đồ;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 24 hải lý.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1”, “K2”, “K3”, “K4”, “K5”, “K6” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Bình Đại

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chướng ngại vật tại khu vực tàu An Phú 868 bị chìm trên vùng biển Bình Thuận

Triển khai dự án thay thế SSIV tuyến RĐ-BH tại BH

Về việc thi công đoạn 3 Duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp