Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Mũi Chụt – tỉnh Khánh Hòa

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 232/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Mũi Chụt -  tỉnh Khánh Hòa

KHA - TG - 19 - 2019

- Vùng biển:            Tỉnh Khánh Hòa.

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Mũi Chụt.

Căn cứ Văn bản số 160/CTBĐATHHNTB-KT ngày 30/01/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc rà soát các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Đặt trên lầu Nghinh Phong thuộc cụm nhà biệt thự Bảo Đại, cuối dãy núi Chụt, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Mũi Chụt 12o12’42,0″N 109o12’53,3″E 12o12’38,3″N 109o12’59,7″E
 • Tác dụng: Báo cửa vào vịnh Nha Trang, hướng dẫn tàu thuyền ra vào các cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: tháp lưới.
 • Màu sắc: Màu trắng.
 • Kích thước:

+ Chiều cao toàn bộ công trình: 42m, tính đến mực nước số “0” hải đồ;

+ Chiều cao công trình: 15m, tính đến nền móng công trình;

 • Tầm nhìn địa lý: 18 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (2), chu kỳ 7,0 giây;

0,5s + 1,0s + 0,5s + 4,5s = 7,0s

 • Chiều cao tâm sáng: 44,0m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;
 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 9,0 hải lý.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP3 và bến phao neo BP9 trên sông Gò Gia

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 2A, 3A, 4A và 1B của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Dự án bãi chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí (PVC-MS) trên luồng sông Dinh

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi Tỉnh Bình Thuận

Về chướng ngại vật mới phát hiện: Tàu Thành Đạt 01 bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận