Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ông Đốc – tỉnh Cà Mau

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 296/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2019 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ông Đốc -  tỉnh Cà Mau

CMU - TG - 03 - 2019

- Vùng biển:            Tỉnh Cà Mau

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Ông Đốc

Căn cứ các Văn bản số 70A/CTCPXDCTHHMN ngày 24/12/2019 của Công ty Cổ phần xây dựng công trình hàng hải miền Nam và Báo cáo số 1653/BCP-XNKSHHMN ngày 23/12/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Nằm bờ Bắc sông Ông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Màu;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Ông Đốc 09o02’23,2”N 104o48’35,5”E 09o02’19,6”N 104o48’41,9”E
 • Tác dụng: Đèn báo cửa sông Ông Đốc, hỗ trợ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển tỉnh Cà Mau định hướng và xác định vị trí.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Tháp đèn lục giác;
 • Màu sắc: Tháp đèn màu trắng, đỏ xen kẽ theo chiều dọc;
 • Kích thước:

+ Chiều cao toàn bộ: 21,8m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;

+ Chiều cao công trình: 16,8m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình: 3,4m

 • Tầm nhìn địa lý: 10,0 hải lý;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 12,0 giây;

0,8s + 1,2s + 0,8s + 2,4s + 0,8s + 6,0s = 12,0s.

 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 19,9m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 13,0 hải lý với hệ số truyền quang khí quyển T = 0,8.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cà Mau;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu neo chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty cổ phần phát triển Logistics Quang Minh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “X3”, “X4” báo hiệu vị trí tàu Hoa Mai 68, Việt Thuận 168 bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

Về thông số kỹ thuật khu nước trước Bến cảng container quốc tế cảng Sài Gòn – SSA (SSIT)