Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phú Quý – tỉnh Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 217/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phú Quý -  tỉnh Bình Thuận

BTN - TG - 13 - 2019

- Vùng biển:            Tỉnh Bình Thuận.

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Phú Quý.

Căn cứ Văn bản số 372/CTBĐATHHNTB-KT ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển khu vực Nam Trung Bộ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Nằm trên đỉnh cao 108m của đảo Phú Quý thuộc huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phú Quý 10o32’25,3″N 108o55’53,1″E 10o32’21,5″N 108o55’59,5″E
 • Tác dụng: Báo hiệu vị trí đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Đèn nhập bờ hướng dẫn cho tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Phan Thiết – Bình Thuận.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Tháp đèn hình khối hộp, Nhà trạm hình khối hộp.
 • Màu sắc: Tháp đèn màu đen, Nhà trạm màu vàng sẫm.
 • Kích thước:

+ Chiều cao toàn bộ công trình: 126,0m, tính đến mực nước số “0” hải đồ;

+ Chiều cao công trình:             20,0m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình:             4,0m đối với tháp đèn;

 • Tầm nhìn địa lý: 27,0 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (2), chu kỳ 15,0 giây;

0,117s + 4,883s + 0,117s + 9,883s=15,0s

 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 124,0m, tính đến mực nước số “0” hải đồ;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 25,0 hải lý.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật tại khu vực tàu Minh Dương 8888 bị chìm trên vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi phao báo hiệu số “58” phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2” phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Độ sâu khu nước trước bến nhập 212 và ra luồng hàng hải của công ty TNHH MTV Hạ Long

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “2”, “4” trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú