Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phước Mai – tỉnh Bình Định

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 226/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phước Mai - tỉnh Bình Định

BĐH - TG - 08 - 2019

- Vùng biển:           Tỉnh Bình Định.

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Phước Mai.

Căn cứ Văn bản số 372/CTBĐATHHNTB-KT ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển khu vực Nam Trung Bộ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Nằm trên bán đảo Phương Mai, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phước Mai 13o45’44,7″N 109o14’56,7″E 13o45’41,1″N 109o15’03,1″E
 • Tác dụng: Đèn báo cảng, báo cửa – Hỗ trợ cho tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Bình Định nhận biết để ra vào vịnh và cảng biển Quy Nhơn.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Tháp đèn hình trụ;
 • Màu sắc: Toàn thân màu trắng;
 • Kích thước:

+ Chiều cao công trình:              8,0m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình:             3,0m;

 • Tầm nhìn địa lý: 19,5 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 15,0 giây;

0,06s + 2,44s + 0,06s + 4,94s + 0,06s + 7,44s = 15s

 • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
 • Chiều cao tâm sáng: 54,0m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 18,0 hải lý.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Đỏ – tỉnh Khánh Hòa

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Đầm Môn – tỉnh Khánh Hòa

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng STX OSV Vũng Tàu trên luồng sông Dinh

Độ sâu sau nạo vét đoạn từ đầu tuyến luồng đến tim luồng TC2 luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014