Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn

BĐH – 06 – 2018

Vùng biển: tỉnh Bình Định.

Tên luồng: luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ đơn đề nghị số 298/QNP-KHĐT ngày 02/5/2018 của Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thong số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A16 13046’44,4”N 109014’43,9”E 13046’40,7”N 109014’50,4”E
A17 13046’45,5”N 109014’45,7”E 13046’41,8”N 109014’52,2”E
A18 13046’39,9”N 109014’49,2”E 13046’36,2”N 109014’55,7”E
A19 13046’38,8”N 109014’47,4”E 13046’35,1”N 109013’53,9”E

Độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 11,8m trở lên.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo cảng Xăng Dầu Bình Định

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Gò Gia

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng hàng hải Đồng Nai

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn cạn từ phao “0” đến phao “16”