Thứ sáu, 27/11/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

TVH – 16 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ bình đồ độ sâu, ký hiệu từ ĐCĐA_1806_01 đến ĐCĐA_1806_12, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 6 năm 2018 và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Trong phạm vị đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu có chiều dài khoảng 17,7km, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “4”, chiều dài khoảng 3,1km độ sâu đạt từ 3,0m trở lên.
  2. Đoạn luồng từ phao BHHH số “4” đến thượng lưu phao BHHH số “6A” + 907m, chiều dài khoảng 4,3km, tồn tại điểm độ sâu 2,4m nằm sát biên phải luồng, ngoài điểm độ sâu nêu trên đoạn luồng này có độ sâu đạt từ 2,5m trở lên.
  3. Đoạn luồng từ thượng lưu phao BHHH số “6A” + 907m đến hạ lưu phao BHHH số “10” – 230m, chiều dài khoảng 1,8km độ sâu đạt từ 2,0m trở lên.
  4. Đoạn luồng từ hạ lưu phao BHHH số “10” – 230m đến phao BHHH số “12”, chiều dài khoảng 3,2km độ sâu đạt từ 2,4m trở lên.
  5. Đoạn luồng từ phao BHHH số “12” đến phao BHHH số “16”, chiều dài khoảng 5,3km độ sâu đạt từ 4,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý điểm cạn nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đăng tiêu đầu đê phía Bắc báo hiệu cửa sông Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2”, “4” thuộc hệ thống báo hiệu hàng hải cảng chuyên dùng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tỉnh Bình Thuận