Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

TVH – 19 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ bình đồ độ sâu, ký hiệu từ ĐCĐA_1809_01 đến ĐCĐA_1809_12, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 9 năm 2018 và đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Trong phạm vị đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu có chiều dài khoảng 17,7km, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến hạ lưu phao BHHH số “3” – 440m, chiều dài khoảng 2,25km, độ sâu đạt từ 3,0m trở lên.
  2. Đoạn luồng từ hạ lưu phao BHHH số “3” – 440m đến thượng lưu phao BHHH số “6” + 950m, chiều dài khoảng 2,9km, độ sâu đạt từ 1,2m trở lên.
  3. Đoạn luồng từ thượng lưu phao BHHH số “6” + 950m đến hạ lưu phao BHHH số “7” – 500m, chiều dài khoảng 2,7km độ sâu đạt từ 2,2m trở lên.
  4. Đoạn luồng từ hạ lưu phao BHHH số “7” – 500m đến thượng lưu phao BHHH số “8” + 455m, chiều dài khoảng 1,15km độ sâu đạt từ 1,7m trở lên.
  5. Đoạn luồng từ thượng lưu phao BHHH số “8” + 455m đến phao BHHH số “12”, chiều dài khoảng 3,4km độ sâu đạt từ 2,1m trở lên.
  6. Đoạn luồng từ phao BHHH số “12” đến phao BHHH số “16”, chiều dài khoảng 5,3km độ sâu đạt từ 4,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”, căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý điểm cạn nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.


Những thông báo khác

Diễn tập chống ngầm có bắn đạn thật

Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “T7” phục vụ khoan khảo sát địa chất xây dựng cầu Cần Giờ

Về việc chấm dứt hoạt động trạm điều tiết số 2 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Về việc thi công nạo vét duy tu vùng nước bến cảng Hải Đoàn 129 – Quân chủng Hải Quân năm 2015

Tọa độ hệ thống các đường ống dẫn khí dưới biển