Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng

VTU – 93 – 2015

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ công văn số 6440/DADV, ngày 25/11/2015 của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16” dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Vietsovpetro cùng Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP – Ban quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ (Ban ĐNB), Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu Khí trong nước (PVEP POC) và Nhà thầu thi công liên danh Nhà thầu PVEIS-AMSB sẽ triển khai công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng, chi tiết như sau:

  1. Tọa độ địa lý:
TT Nội dung HỆ WGS -84
1 Thien Ung 3X WHP 8°33’37,5″ N 108°46’43,1″ E
2 Dai Hung 2 WHP 8°27’57,9″ N 108°38’35,9″ E
3 Plem tie-in point at KP 207.5 9°37’43.9″ N 108°00’18.1″ E
4 BK4A Platform 9°43’48.2″ N 107°59’05.7″ E

(Tọa độ WGS-84 do Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cung cấp)

  1. Các phương tiện phục vụ thi công với đặc điểm nhận dạng như sau:
  2. a) Tàu Hoàng Sa:

– Kiểu tàu: Crane Barge.

– Quốc tịch: Việt Nam.

  1. b) Tàu Thiên Ưng:

– Kiểu tàu: Tàu Anchor handling tug supply.

– Quốc tịch: Việt Nam.

  1. c) Tàu Vũng Tàu 01:

– Kiểu tàu: Tàu Anchor handling tug supply.

– Quốc tịch: Việt Nam.

  1. d) Tàu Crest Alpha 01:

– Kiểu tàu: Tàu Offshore support vessel.

– Quốc tịch: Singapore.

  1. Thời gian hoạt động:

– Thời gian thi công: từ ngày 26/11/2015 đến 31/12/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa các vị trí có tọa độ nêu trên, đảm bảo thông tin liên lạc với các tàu thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban quản lý dự án dịch vụ – Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu neo đậu tàu thuyền tại vịnh Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Về việc mở van ngầm CV001 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ -Dinh Cố, khu vực giàn CCP Bạch Hổ

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “33”, “35” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Phước Mai

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kết nối dự án ĐTXD luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu với tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ