Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Về việc triển khai dự án sửa chữa các điểm khuyết tật đường ống 16” Bạch Hổ – Long Hải và khảo sát sửa chữa điểm vỡ bê tông trên đường ống 12” Tê Giác Trắng – Bạch Hổ. VTU – 73 – 2015.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc triển khai dự án sửa chữa các điểm khuyết tật đường ống 16” Bạch Hổ – Long Hải và khảo sát sửa chữa điểm vỡ bê tông trên đường ống 12” Tê Giác Trắng – Bạch Hổ.

VTU  –  73 – 2015.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 1426/KĐN-P.KTSX ngày 16/9/2015 của Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ về việc triển khai dự án sửa chữa các điểm khuyết tật đường ống 16” Bạch Hổ – Long Hải và khảo sát sửa chữa điểm vỡ bê tông trên đường ống 12” Tê Giác Trắng – Bạch Hổ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Liên danh nhà thầu trường Cao đẳng nghề Dầu khí & Petro Enertech (PVMTC – PE) sẽ thực hiện dự án sửa chữa các điểm khuyết tật đường ống 16” Bạch Hổ – Long Hải và khảo sát sửa chữa điểm vỡ bê tông trên đường ống 12” Tê Giác Trắng – Bạch Hổ, cụ thể như sau:

  1. Vị trí tọa độ của điểm sửa chữa tuyến ống Bạch Hổ – Long Hải như sau:
Vị trí Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ(j) Kinh độ (l) Vĩ độ(j)
FJ 13,470 107°52’10,769″E 9°51’00,968″N 107°52’17,167″E 9°50’57,277″N
FJ 80,540 107°17’50,751″E 10°19’35,184″N 107°17’57,166″E 10°19’31,505″N

(Tọa độ do Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ cung cấp)

  1. Vị trí tọa độ của điểm sửa chữa tuyến ống Tê Giác Trắng – Bạch Hổ như sau:
Vị trí Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ(j) Kinh độ (l) Vĩ độ(j)
Điểm vỡ bê tông 107°57’35,064″E 9°51’24,389″N 107°57’41,462″E 9°51’20,697″N

(Tọa độ do Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng tàu phục vụ sửa chữa:

Tên tàu: Discovery 01.

IMO: IMO 8121056.

Hô hiệu: HO5347.

Cờ: Panama.

  1. Thời điểm bắt đầu thực hiện dự án từ ngày 17/9/2015, thời gian thực hiện dự án dự kiến 35 ngày.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Tàu thuyền hoạt động trong khu vực vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý đi cách xa khu vực sửa chữa các điểm khuyết tật đường ống và điểm vỡ bê tông được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên và tàu phục vụ sửa chữa có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

– Thông tin chi tiết xin liên hệ với Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu của khu nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Thông số độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn.

Thiết lập mới 04 phao báo hiệu hàng hải “26B”, “26C”, “31A”, “31B” thuộc tuyến luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu