Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc triển khai dự án sửa chữa các điểm khuyết tật đường ống 16” Bạch Hổ – Long Hải và khảo sát sửa chữa điểm vỡ bê tông trên đường ống 12” Tê Giác Trắng – Bạch Hổ. VTU – 73 – 2015.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc triển khai dự án sửa chữa các điểm khuyết tật đường ống 16” Bạch Hổ – Long Hải và khảo sát sửa chữa điểm vỡ bê tông trên đường ống 12” Tê Giác Trắng – Bạch Hổ.

VTU  –  73 – 2015.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 1426/KĐN-P.KTSX ngày 16/9/2015 của Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ về việc triển khai dự án sửa chữa các điểm khuyết tật đường ống 16” Bạch Hổ – Long Hải và khảo sát sửa chữa điểm vỡ bê tông trên đường ống 12” Tê Giác Trắng – Bạch Hổ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Liên danh nhà thầu trường Cao đẳng nghề Dầu khí & Petro Enertech (PVMTC – PE) sẽ thực hiện dự án sửa chữa các điểm khuyết tật đường ống 16” Bạch Hổ – Long Hải và khảo sát sửa chữa điểm vỡ bê tông trên đường ống 12” Tê Giác Trắng – Bạch Hổ, cụ thể như sau:

  1. Vị trí tọa độ của điểm sửa chữa tuyến ống Bạch Hổ – Long Hải như sau:
Vị trí Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ(j) Kinh độ (l) Vĩ độ(j)
FJ 13,470 107°52’10,769″E 9°51’00,968″N 107°52’17,167″E 9°50’57,277″N
FJ 80,540 107°17’50,751″E 10°19’35,184″N 107°17’57,166″E 10°19’31,505″N

(Tọa độ do Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ cung cấp)

  1. Vị trí tọa độ của điểm sửa chữa tuyến ống Tê Giác Trắng – Bạch Hổ như sau:
Vị trí Hệ tọa độ VN2000 Hệ tọa độ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ(j) Kinh độ (l) Vĩ độ(j)
Điểm vỡ bê tông 107°57’35,064″E 9°51’24,389″N 107°57’41,462″E 9°51’20,697″N

(Tọa độ do Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng tàu phục vụ sửa chữa:

Tên tàu: Discovery 01.

IMO: IMO 8121056.

Hô hiệu: HO5347.

Cờ: Panama.

  1. Thời điểm bắt đầu thực hiện dự án từ ngày 17/9/2015, thời gian thực hiện dự án dự kiến 35 ngày.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Tàu thuyền hoạt động trong khu vực vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý đi cách xa khu vực sửa chữa các điểm khuyết tật đường ống và điểm vỡ bê tông được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên và tàu phục vụ sửa chữa có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

– Thông tin chi tiết xin liên hệ với Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ./.


Những thông báo khác

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

Về hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao và khảo sát địa chất công trình tại vị trí giếng khoan thăm dò 40/02-CS-IX, bờ Mã Lai – Thổ Chu, thềm lục địa Việt Nam

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu chuyên dùng “K8” thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay tàu cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (cầu chính) và khu nước trước bến, vũng quay tàu, luồng vào bến tạm

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83, phao “58”, vũng quay tàu VQ2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017